بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس

آتلانتیس

اگر پاى صحبت افرادى كه روزانه پشت در مراكز و كلينيك هاى زيبايى گاهأ تا ساعت ها در انتظار پذيرش هستند؛ بنشينيد، متوجه خواهيد شد كه تمامى اين افراد بعلت نبود يك سامانه غيرحضورى، ناچار به تحمل اين وضعيت بغرنج هستند. اين مشكلات محدود به مراجعان نميشود و دامن گير پرسنل اين مراكز در خصوص خدمت رسانى و مديريت اين ازدحام نيز ميشود.
حال سامانه غير حضورى آتلانتيس به كمك تمامى اين افراد آمده تا با تكيه بر[ ذكر كليدى ترين ويژگى اين سامانه]، تمام مشكلات اين سيستم منسوخ را در همه بخش ها اعم از مشتريان، پرسنل و مديران برطرف كند.

اپ مشتریان

با توجه به اهميت زمان و مشغله هاى فراوان در عصر كنونى، ديگر اتلاف وقت و انرژى پشت درهاى مراكز پزشكى، توجيه عقلانى ندارد. از اين رو شركت نيكد با طراحى اپليكيشنى، ويژه مشتريان؛ كار را براى تمام مراجعان كلينيك هاى زيبايى آتلانتيس ساده كرده است كه مراجعان ميتوانند از اين طريق، با مشاهده انواع خدمات مجموعه، اقدام به نوبت گيرى در تاريخ موردنظر خود، در هريك از شعب هفتگانه آتلانتيس كنند.

اپ پرسنل

نكته اى كه بيش از مراجعه غير حضورى افراد اهميت پيدا ميكند، بررسى و رسيدگى به امور مراجعينى است كه اپ مشتريان آتلانتيس را برگزيده اند.
به همين منظور تيم ما، اپليكيشنى نيز براى پرسنل شعب آتلانتيس طراحى كرده است تا پرسنل بتوانند از طريق آن، نوبت هاى دريافتى از سوى مشتريان را ساماندهى كرده و همچنين فعاليت هاى خود را بطور روزانه به ثبت برسانند.

پنل مديريت

حال مسئله مديريت و نظارت بر كليه امور پرسنل و مشتريان مطرح مى شود كه با وجود ٧ شعبه فعال در تورنتو و همچين حجم اطلاعات ورودى، كارى بس دشوار خواهد بود؛ كه البته اين مشكل نيز با طراحى يك پنل جامع مديريتى توسط تيم نيكد حل شده است و مديريت مجموعه كلينيك هاى زيبايى آتلانتيس ميتواند به راحتى كليه فعاليت هاى پرسنل و مشتريان را توسط اين پنل زير نظر گرفته و به امور تمامى شعب رسيدگى كند.